Overslaan en naar de inhoud gaan

Valorisatie

Het verleden bestuderen om toekomstige problemen de baas te kunnen, dat is een van de belangrijkste uitgangspunten van Project Testerep. Door een historisch perspectief te bieden op de huidige vraagstukken rond zeespiegelstijging en kustverdediging in tijden van klimaatverandering wil het project bijdragen aan een beter kustbeschermingsbeleid. Dit door onder andere nieuwe inzichten in de grootschalige morfodynamiek van de kust te verwerven, nieuwe technologieën rond modellering & survey aan te leveren, maar ook door dienst te doen als lanceerplatform voor initiatieven die sensibiliseren rond de vroegere kustontwikkeling, de huidige uitdagingen en hoe deze in de toekomst duurzaam aangepakt kunnen worden.

De projectpartners zullen sterke inspanningen leveren om, in samenspraak met stakeholders uit het onderzoek, het beleid, de bedrijfswereld en het brede publiek, de output van het project verder te valoriseren. Ze zullen hiervoor een continu proces van cocreatie hanteren, dat de overdracht van ideeën over de grenzen van wetenschappelijke disciplines, toepassingsdoelstellingen en achtergronden heen mogelijk maakt. Onder meer Vlaamse en provinciale overheden, kustgemeenten, verschillende toeristische diensten en diverse spelers uit de (mariene en maritieme) bedrijfswereld en de consultancy toonden vanaf de start van het project interesse om het project mee op te volgen en de resultaten samen verder te valoriseren.

De basis van de valorisatie wordt gevormd door de zesmaandelijkse stakeholderbijeenkomsten, die open staan voor alle geïnteresseerden. Tijdens deze meetings zullen we niet alleen informatie over het project delen, maar gaan we ook actief op zoek naar manieren waarop de stakeholders kunnen bijdragen en mee creëren in het onderzoek.

Sfeerbeeld van de stakeholdermeeting 20/04/2022

Van bij de start van het project zullen drie vaste valorisatietrajecten worden opgestart vanuit het project, die zowel gericht zijn op het brede publiek als op de professionele stakeholders:

 • Een tijdelijke tentoonstelling in Oostende en een reizende tentoonstelling langsheen de kust, met wandel- en fietsroutes
 • De inzet van burgerwetenschap (‘citizen science'):
  • Een uitbreiding van het CoastSnap burgerwetenschapsinitiatief aan de Vlaamse kust
  • Extra deelname van burgers aan het project (bv. bij het verwerven van stalen)
 • Twee wetenschappelijk onderbouwde good practice workshops
  1. “Historische kennis & analyse: good practice in de hedendaagse kustbescherming en -ontwikkeling”
  2. Good practice richtlijnen over hoe archeologisch onderzoek uit te voeren in de polders en kustgebied

Daarnaast is er binnen het project ook de ruimte om nieuwe, kansrijke ideeën rond Testerep te laten ontstaan en vorm te geven. Zo werken we vanuit het project onder meer mee aan een toneelvoorstelling, "De Verdronken Ballades van Testerep".

Stakeholders

De Blauwe Cluster is een onafhankelijke neutrale partner voor Vlaamse bedrijven, met het oog op de ontwikkeling en de bevordering van economische activiteiten op zee. 

Lees meer

Onroerend Erfgoed is een agentschap van de Vlaamse overheid. Onroerend erfgoed omvat zowel bouwkundig, archeologisch, landschappelijk, heraldisch als maritiem erfgoed.

Lees meer

De kustgemeente Middelkerke. 

Lees meer

De kustgemeente Oostende.

Lees meer

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken ondersteunt actief bij de beleidsvoering, investering, beheer, mobiliteit, verkeersveiligheid en exploitatie van de transport- en de haveninfrastructuur.

Lees meer

Westtoer brengt spelers met een rol in de toeristisch-recreatieve sector in West-Vlaanderen samen.

Lees meer

Het agentschap maritieme dienstverlening en kust houdt zich bezig met het begleiden van scheepsvaart in normale en noodsituaties, en het beschermen en informeren van de bevolking in het verband met de zee.

Lees meer

De provincie West-Vlaanderen. 

Lees meer

Jan De Nul is een van de grootste baggermaatschappijen ter wereld.

Lees meer

Antea Group is een België advies- en ingenieursbureau dat internationaal opereert in waterbouw, infrastructuur, kustbouw, vastgoed, stedelijke inrichtingen, milieu, veiligheid en projectmanagement.

Lees meer

HAEDES is een onafhankelijk bedrijf voor mariene ingenieurs en adviesbureau gebaseerd in België en Portugal.

Lees meer

IMDC is een studiebureau gespecialiseerd in verscheidene mariene diensten.

Lees meer

Departement Omgeving streeft naar een duurzame omgang met diverse natuurlijke hulpbronnen in een koolstofarme, energiezuinige, klimaatintelligente samenleving. Verder  realiseert Departement Omgeving een sterke band tussen ecologische, sociale en economische dimensies. 

Lees meer

DEME is een wereldwijd actieve groep van bedrijven die zich specialiseren op het vlak van baggeren, landwinning, haveninfrastructuur, offshore services voor olie- en gasindustrie en windenergie.

Lees meer

Kusterfgoed is een jonge erfgoedcel, opgericht in 2015 om het culturele erfgoed van de kustregio veilig te stellen voor toekomstige generaties.

Lees meer

TG Vagenvuur maakt indrukwekkend muziektheater rond thema’s met zowel historische als actuele relevantie. 

Lees meer